Viktig information för dig som bor i ett hus med elektroniska nycklar

Publicerad

Har du elektronisk nyckel till porten, tvättstugan eller miljöstugan? Mellan den 6 och 10 november genomför vi en nödvändig uppdatering av låssystemet Aptus i många av våra hus. Under ca 15 minuter upp till en timme under uppdateringen kommer du inte att kunna använda dina nyckelbrickor.

Hur påverkas jag?

Omfattningen beror på hur många dörrar med elektroniska lås som finns in ditt hus. I vissa hus är det endast miljöstugorna som låses elektroniskt, medan andra har elektronisk nyckel till alla husets allmänna dörrar inklusive porten och hissen. 

  • Portar låses helt under uppdateringstillfället och Aptusbrickan fungerar inte förrän uppdateringen är klar
  • dörrar till garage, vindar, källare, soprum, cykelrum, barnvagnsrum med mera kommer att vara låsta för inpassering. Ut kommer du däremot alltid.
  • hissar kommer att fungera utan bricka
  • att boka tvättid under uppdateringstiden kommer inte att vara möjligt. 
Min lägenhet  och i din trappuppgång finns information om vilka tider som uppdateringen sker i ditt hus. Vi ber dig planera din dag så att du påverkas så lite som möjligt och inte riskerar att bli utelåst. Om du har barn med egna nycklar; se till att även de informeras.

 

Stort tack för ditt tålamod och förståelse!