Fortfarande problem med sophämtningen (uppdaterad)

Publicerad

Sophämtningen är igång, men i begränsad omfattning. Hämtpersonalen arbetar på för fullt för att komma ikapp. Som en extra åtgärd ställs containrar ut där sopor kan kastas.

Hjälp till genom att sortera dina förpackningar och ditt matavfall noga, så blir det mindre mängd blandade sopor i soprummen. Förpacknings- insamlingen och matavfallsinsamlingen fungerar som vanligt.

Lämna soprum öppna om det är möjligt, så att hämtpersonalen kommer åt sopkärlen.

Stockholm Vatten och Avfall uppdaterar löpande sin webbplats med information om strejken, var containrar finns med mera. Där kan du också felanmäla.

Givetvis kan du även kontakta vår kundtjänst på telefon 08-508 39 000 eller via epost@stockholmshem.se om du behöver hjälp med att felanmäla din sophämtning. Så felanmäler vi hos Stockholm Vatten och Avfall åt dig.

Tack för ditt tålamod!