Earth Hour 2018

Banner för Earth hour 2018

Släck på Earth Hour!

WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation med hundratals miljoner människor som uppmanar makthavarna att krafttag för klimatet. Nästa Earth Hour infaller den 24 mars 2018 klockan 20.30-21.30 lokal tid över hela jorden.

Var med och släck lampan en timme för klimatets skull! Och påminn gärna dina kära och kära om att göra detsamma. 

Energin är vår största miljöbov

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. Bostäder och servicelokaler använder lika mycket energi (i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen) som hela industrisektorn i Sverige.

Energin som går åt för att värma upp våra hus står för den största delen av Stockholmshems koldioxidutsläpp, och är det som påverkar miljön mest. Därför arbetar vi intensivt för att sänka energianvändningen. 

Det gör vi bland annat genom att bygga energieffektiva hus när vi bygger nytt. I våra befintliga hus tar vi tillvara spillvärme och där det går förbättrar vi klimatskalet genom att t ex isolera vindar och byta fönster. Vi installerar  energieffektiv beslysning och byter till vattenbesparande kranar. All el vi köper är Bra Miljöval.

Vad kan du som hyresgäst göra?

Alla kan bidra genom små energisparande åtgärder i vardagen, exempelvis genom att spara på varmvatten, byta till energisnåla LED-lampor och tvätta i lägre temperatur. En annan bra sak att göra är att byta till ett elbolag som erbjuder miljömärkt el från förnybara källor.

Fler tips på hur man kan spara energi hemma finns t ex hos Världsnaturfonden, WWF.