Praktik ledde till jobb på Stockholmshem

För unga eller nyutexaminerade är praktik ofta ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden och samla på sig erfarenhet. Vi tar in praktiktanter närhelst vi har möjlighet. 

Just nu är alla praktikplatser för år 2018 tillsatta. I höst öppnar vi för ansökningar till våren 2019.