Stockholmshem söker teknikchef

Stockholmshem söker nu en modern ledare för att ta nästa steg i utvecklingen av enheten teknik som omfattar områdena energi & media, fastighetsteknik och underhållsplanering.

Runt om i stan finns dom. Stockholmshems klassiska hus från femtiotalet med varmt bruna fasader och välplanerade, populära, lägenheter. Nu har de fått några år på nacken och måste rustas upp och moderniseras. Just nu gör vi det i en högre takt än någonsin. Vi har också påbörjat arbetet med de fastigheter som byggdes under miljonprogrammet som står näst i tur. Det ställer höga krav på både rationalitet och inlevelse. Ombyggnad och energieffektivisering ska ske snabbt och kostnadseffektivt, men med stor respekt för våra hyresgäster vars hem vi arbetar i.

Uppdraget
Ditt uppdrag blir att se till att utveckla organisation, personal, processer samt att utförandet av energieffektivisering och tekniskt underhåll av Stockholmshems fastigheter sker på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt och med nöjda hyresgäster som resultat. Du ansvarar för att de olika distrikten får det stöd de behöver i form av tekniska specialister och annan specialistkompetens inom området värme/energi. Du leder en grupp om ett fyrtiotal anställda och har ett direkt personalansvar för enhetscheferna för energi & media, tekniska specialister samt underhållsplanering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Planera och följa upp verksamheten inom områdena energi & media, teknik och underhållsplanering.
  • Säkerställa att avtalen är kostnadseffektiva och håller en hög kvalite
  • Effektivisera processen inom energieffektivisering samt underhåll
  • Samordna gruppens arbete med övriga avdelningar
  • Ansvara för att det finns rätt kompetens inom områdena teknik, underhåll, värme och energi
  • Tillse att struktur finns för teknisk fastighetsdokumentation
  • Ansvara för att gruppen ger det specialiststöd som distrikten behöver inom områdena teknik, underhåll och värme/energi för att skapa nöjda hyresgäster och kostnadseffektivt underhåll
  • Delta i hela företagets utveckling av processarbete

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning, Civilingenjör med inriktning bygg/energi, civilekonom eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av personalledning är ett krav. Du har antagligen minst 10 års yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen eller närliggande branscher och har med fördel haft affärsmässigt ansvar i dina tidigare roller

Personliga egenskaper
För att lyckas i den här rollen är du affärsmässigt- och strategiskt lagd. Du har erfarenhet av att leda och entusiasmera personal och få dessa att jobba mot gemensamma och uppsatta mål. Ditt ledarskap karaktäriseras av tydlighet och förmåga att våga fatta beslut, samtidigt som du är en bra coach till dina medarbetare. Du har god samarbetsförmåga och är därmed bra på att hantera / möta kunder och andra samarbetspartners och har ett naturligt intresse av att kommunicera med människor.

Ansökan
Har du frågor om tjänsten kontakta Patrik Andersson, chef Bygg & Teknik på tel. 08 508 39 201. Facklig representant för Vision är Chantelle Small, tel. 08 508 39 508. Välkommen med din ansökan med meritförteckning via vårt rekryteringssystem som du når genom länken nedan. Vi ser fram emot din ansökan snarast dock senast den 21 januari 2018. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi äger och hyr ut cirka 27 000 lägenheter och 3 000 lokaler. Bolaget bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Antalet anställda är 350 personer och huvudkontoret är centralt beläget på Södermalm.