Stockholmshems styrelse

Stockholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige.

Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

 

Ordförande
Kadir Kasirga (S)

Född 1975
I styrelsen sedan 2015
Kriminalvårdare

Vice ordförande
Björn Ljung (L)
Född 1962
I styrelsen sedan 2007
Ledamot i Stockholmshems styrelse 1999-2000, 2007-
Affärsutvecklingschef. Ledamot kommunfullmäktige, ledamot stadsbyggnadsnämnden, ers. Svenska kommunförbundets kongress.

 

Ledamot
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Född 1957
I styrelsen sedan 2015

 

Ledamot
Sara Pettigrew (MP)
Född 1979
I styrelsen sedan 2015

 

Ledamot
Georgios Tsiroyannis (V)
Född 1951
I styrelsen sedan 2015

 

 

 

 

Ledamot
Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Född 1945
I styrelsen sedan 2017

 

 

Ledamot
Stefan Svanström (KD)
Född 1972
I styrelsen sedan 2015

 Suppleanter

 

 

Emilia Wikström Melin (S)
Född 1986
I styrelsen sedan 2015

 

Tomas Vrcek (S)
Född 1974
I styrelsen sedan 2015

 

Fotios Stathis (MP)
Född 1966
I styrelsen sedan 2015

 

 

 

 

Gunilla Bhur (V)
Född 1952
I styrelsen sedan 2015
Värderare

 

Billy Östh (M)
Född 1949
I styrelsen sedan 2015
Politisk sekreterare, kommunfullmäktige

 

Carl Cederschiöld (M)
Född 1945
I styrelsen sedan 2008
Civilekonom
Fd finansborgarråd.

 

 

 

 

Lena Kling (L)
Född 1969
I styrelsen sedan 2017

 Foto: Janis Lukas