Stockholmshems ledningsgrupp

 

  

Eva Nygren
VD
Fil kand
Född 1956
Anställd 2015
Tidigare erfarenhet: VD Telge Bostäder, Affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltningschef Stiftelsen Stockholms studentbostäder, Områdeschef Familjebostäder, samt tjänster på AMF Pension och Svenska Bostäder

  

Eva Lenngren
Chef Boende & Lokaler
Civilingenjör Lantmäterilinjen, inr fastighetsek., KTH
Född 1960
Anställd 2013
Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB, Affärsområdeschef Ljunberggruppen AB

 

Olle Torefeldt
Chef Kommunikation & Marknad
Journalist, JH (JMK)
Född 1963
Anställd 1998
Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, Informatör Läkarmissionen, Marknadsansvarig svenska Amnesty

 

Anna-Lena Alexanderson
Chef HR
Fil kand PA
Född 1955
Anställd 1991
Tidigare erfarenhet: Personalhandläggare Materialförsörjningsorganisationen Stockholms stad, Vin & Sprit AB och Stockholmshem

 

Linus Johansson
Vice VD, chef VD-stab
Polishögskolan, Jur kand
Född 1972
Anställd 2014
Tidigare erfarenhet: Väsbyhem, Coor, Polis

 

Svante Larsson
Ekonomichef
Civilekonom
Född 1960
Anställd 2000
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), Skatteansvarig Svenska Bostäder

 

Patrik Andersson
Chef Bygg & Teknik
Teknisk licentiat, KTH
Född 1959
Anställd 2013
Tidigare erfarenhet: JM AB, avdelningschef och regionchef

Anna Skjöldebrand Ljung
Affärsutvecklare
Civilingenjör
Född 1970
Anställd 1998
Tidigare erfarenhet: Skandia fastigheter

 

Foto: Janis Lukas