Detta är Stockholmshem

I över 75 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföre­tag. Hos oss bor drygt 50 000 stockholmare - vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad, eller drygt fem procent av alla stadens invånare.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I över 75 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna.

Stockholmshem är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Verksamheten är renodlad mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena.

Fastighetsbeståndet omfattar 389 fastigheter med drygt 26 000 bostadslägenheter och drygt 3 500 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till drygt 1,6 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 330 000 kvadratmeter.

Årsomsättningen är drygt 2 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 38,5 miljarder kronor och det bokförda värdet 16,6 miljarder kronor. Antalet anställda var 310 vid årsskiftet 2015/2016.

Bostäder i Stockholm 2015