Årsta, Sävlången och Idlången

Illustration ÅWL arkitekter

Stockholmshem ska bygga två nya hus med 160 hyresrätter och en förskola på Årstastråket. Det är en del i Stockholms stads satsning att utveckla stadsdelen Årsta som bland annat kommer bebyggas med 3000 nya bostäder till 2025. 

De nya husen kommer att byggas på vår mark i kvarteren Sävlången 2 och Idlången 3, intill de befintliga 60-talshusen vid Valla Torg mellan Sandfjärdsgatan och Tvärbanan. Varje hus kommer att bestå av ett punkthus på 14 våningar som byggs samman med ett lägre hus med fyra våningar och en suterrängvåning. Lägenheterna är på 2-5 rum och kök och varje lägenhet får balkong eller uteplats.

Det kommer bli totalt 37 parkeringsplatser på gården och 42 i garage under husen samt 400 cykelparkeringsplatser.

Planerad byggstart november 2018. Inflyttning preliminärt från 2021.

Mer information

Har du frågor om vår planerade nyproduktion på Årstaståket är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.

Mer om stadens satsning på Årstastråket kan du läsa här