Enskede - Fjärdingsmannen

Illustration: ÅWL arkitekter

Stockholmshem kommer att bygga två nya hus med ett 110-tal studentlägenheter vid Sockenplan längs Enskedevägen söder om tunnelbanespåren. Det är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030.

Husen kommer att byggas på vår mark intill tre välbevarade smalhus från 1940-talet i ljust tegel. De befintliga husen har ett kulturhistoriskt värde och de nya husen kommer att bli relativt smala med varierande tre till fem våningsplan. Fasaderna kommer att få bronsliknande plåtar och loftgångar ramas in med vajrar där klätterväxter med åren kan ge en grönskande fasad.

Vi är måna om att våra hyresgäster har en bra boendemiljö. När vi bygger de nya husen kommer gården att rustas upp.

Detaljplanen för de två nya husen, Fjärdingsmannen 1, har vunnit laga kraft. Staden planerade ett tredje hus på gräsytan mellan Enskedevägen och tunnelbanespåret som inte antogs när detaljplanen beslutades.

Nu pågår förberedande markarbeten inför att vi börjar bygga studentlägenheter med start preliminärt hösten 2018. Inflyttning sker preliminärt från vintern/våren 2020.

Har du frågor om vår planerade nyproduktion vid Sockenplan är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.