Norra Djurgårdsstaden, kvarteret Backåkra

Stockholmshem byggstartar plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden
Nu byggstartar vi Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med.
Två plusenergihus med 43 lägenheter - ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som
solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten samt
en gestaltning som möjliggör kraven för plusenergi.
I hård konkurrens utsågs Stockholmshem 2014 till vinnare i Stockholms stads prestigefyllda tävling om
en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och
projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant
och spännande arkitektoniskt uttryck”.
Med våra två plusenergihus vid Husarviken blir vi först ut med ett helhetstänk på energieffektivitet med
hållbarhet i fokus. Det uppnår vi genom en kombination av ny hållbar teknik, innovativa lösningar och en
arkitektonisk gestaltning som är anpassad för att uppnå kraven för plusenergihus.
Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet när vi bygger nya bostäder. Vi vill erbjuda ett attraktivt
boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader och en
negativ påverkan på miljön. Därför satsar vi på energiskapande och energiminskande teknik när vi bygger
nytt. För våra hyresgäster i Backåkra har vi exempelvis gjort det möjligt för regnvatten att ledas ner till
trädgårdsslangen på balkongen och ett ljusinsläpp över dörrar som sparar el samtidigt som det ger ljus in in
i bostaden.
Exempel på energiskapande och
energiminskande teknologi:
• Solceller
• Eget vindkraftverk
• Bergvärme
• Högeffektiv isolering
• Inglasade balkonger
• Återvinning av avloppsvatten
• Husens storlek och utformning optimerar
solcellernas exponering mot solen
• Överskott av energi från solceller tas
tillvara genom värmeåtervinning
• Boytan blir mindre under vintern och
större under sommaren
Preliminär inflyttning från våren 2019.

Stockholms första flerfamiljshus Kvarteret Backåkra kommer att generera mer energi än vad det gör av med. Två plusenergihus med 43 lägenheter – ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten samt en gestaltning som möjliggör kraven för plusenergi.

I hård konkurrens utsågs Stockholmshem 2014 till vinnare i Stockholms stads prestigefyllda tävling om en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

Med våra två plusenergihus vid Husarviken blir vi först ut med ett helhetstänk på energieffektivitet med hållbarhet i fokus. Det uppnår vi genom en kombination av ny hållbar teknik, innovativa lösningar och en arkitektonisk gestaltning som är anpassad för att uppnå kraven för plusenergihus.

Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet när Stockholmshem bygger nya bostäder. Vi vill erbjuda ett attraktivt boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader och en negativ påverkan på miljön. Därför satsar vi på att både skapa och minska energi när vi bygger nytt.

På Norra Djurgårdsstaden bor du idealiskt till mellan Östersjön och Östermalm, bara tre kilometer från city. Ett av Stockholms miljöprofilområden strävar efter att bli en nytänkande och klimatanpassad stadsdel. I Norra Djurgårdsstaden har du möjlighet att njuta av friluftsliv och stadsliv i samspel med ett stort utbud av kultur och service som till exempel skolor, butiker, idrottshall och scenkonst.

Hela området har ett genomgående miljötänk och kvarteret är omslutet av gator med trädplanteringar, parker och närhet till Husarviken. I  fastigheten ingår b.la. en energisnål byggnad, miljöprövning av byggvaror, avfallskvarnar, solceller och bikupa i kvarteret.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden

Läs mer om området Hjorthagen i Stockholm stads detaljplan.

Observera att detaljuppgifter kan komma att förändras under projektets gång.

Har du frågor om hur det är att bo i nybyggt? Läs några vanliga Frågor och svar.

Husen

 

Kvarteret Backåkra ligger i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm och består av två byggnader som är sammanbyggda av ett garage under mark. Här finns 43 lägenheter på 1-4 rok med spännande, ljusa planlösningar och härliga balkonger och/eller terrasser. För bostäderna i markplan har insynsskydd skapats genom att bostäderna har höjts upp i förhållande till gatuplanet.

Backåkra omges av gatorna Bobergsgatan, Husarvikstorget, Husarviksgatan och Grythundsgatan.

I kvarteret skapas en grön, hållbar, urban boendemiljö med mångfald för livets olika skeden. Närheten till såväl vattnet som Nationalstadsparken ger goda möjligheter till en aktiv fritid alldeles runt hörnet. Samtidigt ligger Stockholms centrala delar endast tre kilometer bort och är lätt tillgängliga via kollektivtrafik (buss och tunnelbana) eller gång- och cykelbanor. Husen i kvarteret har inbördes olika karaktär för att ge de skilda byggnaderna egna identiteter. Här finns också en grön gård med utrymme för småbarnslek, sittplatser, regnträdgård, pergola och cykelställ. De två husen närmast vattnet har solcellspaneler på taken mot väster och söder och grönt låglutande sedumtak mot öster och norr.

Stockholmshem arbetar aktivt för att skapa en god boendemiljö med låg miljöpåverkan i alla våra fastigheter. I kvarteret Backåkra har Stockholmshem valt att miljöcertifiera hela fastigheten enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Energi är en stor del av den miljöpåverkan en byggnad har. Utöver att kvarteret Backåkra har en låg energianvändning kommer byggnaden i så stor utsträckning som möjligt försörjas med energi från förnyelsebara energikällor. Detta innebär att även hushållselen behöver komma från solenergi (värme från solfångare och el från solceller) och/eller från el från vind- och vattenkraftverk.

Hela området har ett genomgående miljötänk och kvarteret är omslutet av gator med trädplanteringar, parkområden och närhet till Husarviken. I  fastigheten ingår b.la. en energisnål byggnad, miljöprövning av byggvaror, avfallskvarnar, solceller och bikupa i kvarteret samt individuell mätning och debitering av varmvatten och automatdoserade tvättmaskiner av miljövänligt tvättmedel.

 

Cykelförvaring/barnvagns- och rullstolsrum

Cykelförråd med ett antal elluttag för elcyklar finns på entréplan. På gården finns även cykelpollare för parkering på gården. Cykelkrokar finns även på varje lägenhetsbalkong.

Parkeringsplatser

22 p-platser i ett områdesgemensamt varmgarage finns avsedda för boende i Stockholmshems fastigheter. En p-plats finns för funktionsnedsatta. 4 stycken laddstolpar finns för elbilar. Du kan anmäla ditt intresse för parkering hos Stockholm Parkering när du flyttat in. Stockholm Parkering hanterar och sköter uthyrningen av samtliga parkeringsplatser.Besöksparkeringar finns på omgivande gator.

Hiss

Samtliga lägenheter nås av hiss.

Tvätt

Lägenheterna är förberedda för installation av kombimaskin eller tvättmaskin och torktumlare i bredd, beroende på lägenhetsstorlek. I kvarteret finns även två gemensamma och bokningsbara tvättstugor i markplan i trapphus 3 och 6. Här har vi individuell mätning och debitering av varmvatten och automatdoserade tvättmaskiner av miljövänligt tvättmedel.

Sophantering

Alla lägenheter är utrustade med matavfallskvarn och har tillgång till sopsug och miljörum som finns i kvarteret. 

Föreningslokal

Under förutsättning att det bildas en lokal hyresgästförening iordningställs en gemensamhetslokal med egen uteplats samt WC och pentry.

Förråd

Lägenhetsförråd finns till samtliga lägenheter dels på entréplan och dels på vinden. Ettan har lägenhetsförråd i lägenheten.

Lekplats

Lekplats finns på en gemensam gård, som delas med andra hus i området.

Miljö

 

Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

 • Solceller
 • Eget vindkraftverk
 • Bergvärme
 • Högeffektiv isolering
 • Inglasade balkonger
 • Återvinning av avloppsvatten
 • Husens storlek och utformning optimerar solcellernas exponering mot solen
 • Överskott av energi från solceller tas tillvara genom värmeåtervinning.

I kvarteret skapas en grön, hållbar, urban boendemiljö med mångfald för livets olika skeden med utblickar mot vattnet och Nationalstadsparken.

Husen i kvarteret har inbördes olika karaktär i ett övergripande sammanhållande gestaltningsgrepp. Materialen är valda utifrån den angränsande industrimiljön i gasverksområdet med slutna gavlar av tegel, öppna balkongförsedda långsidor med lättare partier av cortenstål, trä, skivor och glas. Olika sorters tegel, fogfärger, tegelbearbetningar och detaljlösningar skall ge de skilda byggnaderna egna identiteter. Grön gård i två nivåer med småbarnslek och sittplatser på den övre och lek, regnträdgård, pergola och cykelställ på den nedre.

Solavskärmande rörliga eller fasta paneler i metallnät eller perforerad plåt i balkongliv och framför vissa glasade partier utgör ett karaktäristiskt inslag i fasadgestaltningen liksom energialstrande solceller på taken. De två husen närmast vattnet har integrerade solcellspaneler på taken mot väster och söder och grönt låglutande sedumtak mot öster och norr. På taket till huset mot husarvikstorget finns gemensam takterrass med odlingslådor, sittplatser och bikupor.

Service

Service i området

Utefter Bobergsgatan och Husarvikstorget finns butikslokaler och i hela Gasverksområdet planeras för en fortsatt utbyggnad av service, skolor och kulturliv.I huset öppnar Coop och Apoteket under 2016. I området finns också cafeer och restauranger.  

I Hjorthagen finns bland annat ett serviceutbud av frisör, tobaksaffär och second handbutik. Bibliotek och FolkKulturcentrum med konserter och kurser finns också.

Kommunikationer

Tunnelbana. Röd linje, station Ropsten med cirka 700 m gångväg via uppgång Hjorthagen.

Buss. 55 och 73 med hållplats på Gasverksvägen, ca 5 minuter gångväg.  

Cykel. I Kvarteret Backåkra kommer cykelpollare finnas på gården.Trygga cykelbanor anläggs i området och det finns gott om cykelparkering både runtom i området och i olika bostadshusen.  En station för lånecyklar finns vid Kontorsvillan, Gasverksvägen 15. Stationen ingår i Stockholms stads samarbete med Stockholm City Bikes och Clear Channel. Det finns ungefär 1000 cyklar att låna i Stockholm. Cykelstationerna är öppna för utlåning dagligen mellan kl 06.00 – 22.00 under perioden 1 april – 31 oktober. Cyklarna kan återlämnas i stationerna dygnet runt. 

Båt.  I Ropsten, vid brofästet, kan du ta M/S Ballerina, som går till Tranholmen, Storholmen och Frösvik på Bogesundslandet.
I Frihamnen, längst ut på Frihamnspiren, kan du ta Sjövägen 80, som går till Lidingö/Dalénum, Nacka Strand, Blockhusudden, Djurgården, m m, till Nybroplan. SL-kort / reskassa gäller.

Barnomsorg

Förskola finns i närbeläget område. Nya förskolor kommer att finnas på flera ställen i Norra Djurgårdsstaden utöver den som redan idag finns i Hjorthagen. I den första bostadsetappen finns två nya förskolor och fler kommer att stå färdiga allteftersom nya små invånare flyttar in. En ny grundskola planeras av staden i anslutning till gasklockeområdet. Skolan beräknas vara färdig 2018-19. Under tiden hänvisas barnen till Hjorthagsskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apotek kommer också finnas i fastigheten Hornslandet och bidrar till ytterligare bekvämlighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheterna

 

Lägenheterna är ettor till fyror är av varierande typer med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Lägenheterna har hög utrustningsstandard med bland annat parkettgolv, helkaklat badrum och inglasad balkong eller uteplats. Lägenheterna på högsta våningsplanet har en delvis inglasad balkong. Treorna och fyrorna i det västra huset har förutom badrum också en exta wc. Alla lägenheter har förberetts för tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin.

Standard och material

 • Takhöjd: cirka 2,50m, entréplanets lägenheter ca 2,70 cm
 • Kök: Vita släta köksluckor och lådfronter med diskret infällda grepplister, bänkskiva av oljad ek, infälld diskho och stänkskydd i vitt blankt kakel. Integrerade vitvaror. Kyl och frys eller kombinerad kyl/frys beroende på lägenhetsstorlek. Infälld induktionshäll och separat varmluftsugn i bänkskåp. Integrerad spiskåpa. Diskmaskin och mikrovågsugn. Fönsterbänk av natursten.
 • Badrum: Tvättställ med kommod, duschvägg i glas, handdukstork. Förberett för tvättmaskin och torktumlare. Badrum för golvplacerade maskiner har bänkskiva i laminat samt vita väggskåp. Badkar finns inte för att minska användningen av varmvatten och på så vis också spara energi.
 • Balkong/Uteplats/Terass: Lägenheterna har balkong eller uteplats. Pinnräcke samt vikbara skjutglaspartier från golv till tak. Cykel krokar på vägg samt eluttag, klädhängare och belysningsarmatur. Uteplats till ettan har en extra yta belagd med betongmarksten.
 • Förvaring: Kapphylla i hall. Högskåps- eller skjutdörrsgarderober. Klädkammare enligt ritning i det västra huset. Inredningen består av en hylla och klädstång.
 • Övrigt: Säkerhetsdörr med tittöga samt tidningshållare intill dörren. Postboxar finns i trapphusens entréhallar.
 • Golv: Klinker i badrum. Ekparkett med målade socklar i övriga lägenheten. Mindre yta av klinker i hall.
 • Väggar: Kakel i badrum, målade väggar i övriga lägenheten. Kakel ovan diskbänk.
 • Tv, telefoni och bredband: Tv- telefoni och internettjänster med hög kapacitet levereras via Stockholmshems bredbandsnät. Det innebär att abonnemang via telefonnät eller kabel-tv i tidigare boende inte kan flyttas över till nya lägenheten. Mer information om tjänsteutbud och beställning på våra bredbandssidor. Bredband via fiber.

Vi reserverar oss för eventuella avvikelser eller ändringar i materialvalen.

Val & tillval

När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv, helkaklat badrum och induktionshäll. För att göra inredningen lite mer personlig har du också möjlighet att göra ett antal val och tillval.

Några val erbjuds fritt som t.ex. andra kulörer på stänkskydd, väggar och om du vill ha en anna kulör på tvättställspaketet. Tillval som t.ex. ett urval av tapeter och bänkskivor i väljs mot en extra kostnad. Tvättmaskin, torktumlare alternativt en kombimaskin erbjuder vi dig att köpa via oss och ha installerat vid inflyttningen.

Som blivande hyresgäst kommer du efter kontraktsskrivningen att bjudas in till ett val- och tillvalsmöte då du får mer information och inspiration att göra dina val för din nya bostad.

Vi reserverar oss för eventuella avvikelser eller ändringar för materialvalen.

Här kommer en broschyr med materialvalen att presenteras under hösten 2017.