Rinkeby - Kvarteret Kvarndrängen

I kvarteret Kvarndrängen i Rinkeby, på Axbyplan 10-16, planerar vi att bygga om tomma lokaler till nya etagelägenheter.

Lokalerna i souterrängvåningen ut mot Rinkebysvängen byggs om till sovrum och byggs samman med de mindre lägenheterna i våningen ovanför. På så vis skapas fyra lägenheter på 4 rum och kök och fyra lägenheter på 5 rum och kök.