Stockholmshem byggstartar plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Visionsbild med flygperspektiv över plusenergihusen vid Husarviken

Stockholmshem byggstartar plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden
Nu byggstartar vi Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med.
Två plusenergihus med 43 lägenheter - ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som
solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten samt
en gestaltning som möjliggör kraven för plusenergi.
I hård konkurrens utsågs Stockholmshem 2014 till vinnare i Stockholms stads prestigefyllda tävling om
en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och
projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant
och spännande arkitektoniskt uttryck”.
Med våra två plusenergihus vid Husarviken blir vi först ut med ett helhetstänk på energieffektivitet med
hållbarhet i fokus. Det uppnår vi genom en kombination av ny hållbar teknik, innovativa lösningar och en
arkitektonisk gestaltning som är anpassad för att uppnå kraven för plusenergihus.
Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet när vi bygger nya bostäder. Vi vill erbjuda ett attraktivt
boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader och en
negativ påverkan på miljön. Därför satsar vi på energiskapande och energiminskande teknik när vi bygger
nytt. För våra hyresgäster i Backåkra har vi exempelvis gjort det möjligt för regnvatten att ledas ner till
trädgårdsslangen på balkongen och ett ljusinsläpp över dörrar som sparar el samtidigt som det ger ljus in in
i bostaden.
Exempel på energiskapande och
energiminskande teknologi:
• Solceller
• Eget vindkraftverk
• Bergvärme
• Högeffektiv isolering
• Inglasade balkonger
• Återvinning av avloppsvatten
• Husens storlek och utformning optimerar
solcellernas exponering mot solen
• Överskott av energi från solceller tas
tillvara genom värmeåtervinning
• Boytan blir mindre under vintern och
större under sommaren
Preliminär inflyttning från våren 2019.

Nu byggstartar vi Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med. Två plusenergihus med 43 lägenheter – ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten samt en gestaltning som möjliggör kraven för plusenergi.

I hård konkurrens utsågs Stockholmshem 2014 till vinnare i Stockholms stads prestigefyllda tävling om en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

Med våra två plusenergihus vid Husarviken blir vi först ut med ett helhetstänk på energieffektivitet med hållbarhet i fokus. Det uppnår vi genom en kombination av ny hållbar teknik, innovativa lösningar och en arkitektonisk gestaltning som är anpassad för att uppnå kraven för plusenergihus.

Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet när vi bygger nya bostäder. Vi vill erbjuda ett attraktivt boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader och en negativ påverkan på miljön. Därför satsar vi på energiskapande och energiminskande teknik när vi bygger nytt.

Preliminär inflyttning från våren 2019.