Nyproduktion vid gamla Solberga bollplan

Illustration: Arkitekter Engstrad och Speek AB

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med snart en miljon invånare. För att möta tillväxten planeras det för 140 000 nya bostäder de närmaste femton åren. Stockholmshem har varit med och utvecklat Solberga sedan 1950-talet och vill nu vara med och komplettera området med nya hyreslägenheter. Vid gamla Solberga bollplan planerar Stockholm stad för ca 400 nya bostäder. 74 av dem är hyreslägenheter som vi bygger längs den nya Tåhättevägen, mellan Folkparksvägen och nya fotbollsplanen. Vi bygger två friliggande lamellhus med 5 våningsplan, sadeltak och putsade fasader.

Här kan du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om projektet:

Hur påverkar nybyggnationen området?

Platsen vid gamla bollplanen kommer att utvecklas de närmaste åren med ca 400 nya bostäder. Här anläggs stadsdelens nya gator – Tåhättevägen och Skodonsvägen som sammanlänkar Folkparksvägen med nya fotbollsplanen och Solbergaskolan. I samband med nybyggnationen förnyas även utemiljön och lekparker byggs och rustas upp.

Svaret uppdaterat 7 januari 2016

Vad händer med parkeringsplatserna på platsen?

I samband med den planerade nyproduktionen kommer vi att bygga om våra befintliga p-platser. De kommer att ersättas med ny markparkering och carport. Har du frågor om detta Kontakta Anita Hallenberg på Stockholmshem via mejl anita.hallenberg@stockholmshem.se, eller telefon 08-508 39313.

Svaret uppdaterat 7 januari 2016

Vad händer med tvättstugorna i området?

Den gamla tvättstugan på Folkparksvägen 111 är riven för att göra plats för nya lägenheter. Vi har byggt tre nya tvättstugor, en på Klackvägen 12, en på Sulvägen 31 och en på Stövelvägen 7.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om tvättstugorna - klicka här

Svaret uppdaterat 2 november 2016

Hur ser tidplanen ut?

Hösten 2015 påbörjades förberedande markarbeten, och i april 2016 började vi bygga. Planerad inflyttning är hösten 2017.

Svaret uppdaterat 28 oktober 2016

Vem kan jag kontakta för att få svar på mina frågor?

Du är välkommen att kontakta oss på Stockholmshem om du har frågor. Ring gärna direkt till Kundtjänst på tel 08-508 39 000 så hjälper de dig att komma till rätt person.

Svaret uppdaterat 28 oktober 2016