Öppet hus om nyproduktion på Folkparksvägen 7 juni

Välkommen på öppet hus den 7 juni. Förslag om
ny detaljplan för kvarteret Karneolen i Solberga

Tid: tisdagen den 7 juni 2016 kl. 18-20
Plats: parkleken Kristallen, Sulvägen 22,
Solberga.

 

Om förslaget
Stockholms stad föreslår två nya flerbostadshus med
ca 80 hyresräslägenheter utmed Folkparksvägen och
Kristallvägen. Stockholmshem är byggherre. Projektet är
en del av Stockholmshusen. Genom e nära samarbete
mellan stadens tekniska förvaltningar, de allmännyiga
bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsäningar
för a bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög
kvalitet.

Kontakt och information
Förslaget visas upp i Tekniska Nämndhuset,
Fleminggatan 4, och på Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö
Stationsgata 21, under hela samrådstiden
1 - 22 juni 2016.


Läs mer på stockholm.se/karneolen och på
stockholm.se/stockholmshusen

Kontakt: Helena Lombrink, kommunikatör, exploate-
ringskontoret, helena.lombrink@stockholm.se

Se inbjudan här