Nyproduktion i Gröndal

Nya hus med studentlägenheter med vy från Gröndalsvägen

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Vi bygger 75 nya studentlägenheter i Gröndal som kommer att vara klara för inflyttning preliminärt hösten 2019. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och skapa fler bostäder för studenter i områden med attraktiva lägen.

Husen kommer att byggas i kvarteret Bottenstocken 11 längs Gröndalsvägen intill våra tre befintliga smalhus från 1950-talet. De tidigare tillfälliga modulhusen ersätts nu med tre fyravåningshus med 75 studentlägenheter, varav 73 ettor och 3 tvåor.

På bottenvåningen i varje hus kommer det finnas bland annat studierum, tvättstugor och barnvagnrum. Med lokaler och entréer mot Gröndalsvägen skapas förutsättningar för ett mer stadslikt och tryggt gaturum.

På gården blir det cykelparkering och 15 parkeringsplatser för våra hyresgäster.

Fram till våren 2018 pågår förberedande markarbeten. Efter det börjar vi att bygga husen som kommer vara klara för inflyttning preliminärt hösten 2019.

Studentlägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30. För att söka studentlägenhet krävs att du studerar eller har antagningsintyg till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Mer information
Har du frågor om vår nyproduktion på Gröndalsvägen är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.