Nyproduktion vid Sockenplan

Stockholmshem planerar att bygga två nya hus med ett 100-tal studentlägenheter vid Sockenplan längs Enskedevägen söder om tunnelbanespåren. Det är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030.

Husen kommer att byggas på vår mark intill tre välbevarade smalhus från 1940-talet i ljust tegel. De befintliga husen har ett kulturhistoriskt värde och de nya husen kommer att bli relativt smala med varierande tre till fem våningsplan. Fasaderna kommer att få bronsliknande plåtar och loftgångar ramas in med vajrar där klätterväxter med åren kan ge en grönskande fasad.

Vi är måna om att våra hyresgäster har en bra boendemiljö. När vi bygger de nya husen kommer gården att rustas upp.

Detaljplanen för de två nya husen, Fjärdingsmannen 1, har vunnit laga kraft. Staden planerade ett tredje hus på gräsytan mellan Enskedevägen och tunnelbanespåret som inte antogs när detaljplanen beslutades.

Preliminär byggstart är vintern 2017/2018 och första inflyttningarna sker preliminärt från hösten 2019.

Studentlägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30. För att söka studentlägenhet krävs att du studerar eller har antagningsintyg till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Mer information
Har du frågor om vår planerade nyproduktion vid Sockenplan är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.