Frågor och svar

Vad har Stockholmshem på gång i Bagarmossen?
Stockholmshem startar ett nytt stadsdelsprojekt som heter Bagarmossen SmartUp – tillsammans för en levande stadsdel. Projektet är en satsning på Bagarmossen för att stötta en hållbar och levande stadsdel.

Varför startar Stockholmshem ett projekt i Bagarmossen?
Vi har ca 5000 hyresgäster som bor i Bagarmossen. Vi har också lokaler i centrum. Vi vill att alla ska trivas ännu bättre och att de ska känna att det är välkomnande, bekvämt och tryggt att bo här. I Bagarmossen finns massor av kvalitéer och ett stort engagemang och intresse för området och hållbarhetsfrågor som vi vill bygga vidare på.

Varför driver Stockholmshem det här projektet?
Vi vill vara en seriös och aktiv förvaltare som ser helhetsbilden i våra områden. Vi jobbar med stadsutveckling och hållbarhetsfrågor både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och det finns ett stort intresse för de frågorna i Bagarmossen.

Hur ska Stockholmshem gå tillväga?
Stockholmshem har varit engagerade i Bagarmossen i många år.
2012 genomfördes en Boendedialog för att fånga upp förbättringsområden från de boende. Den dialogen är en av utgångspunkterna för projektet. Vi fortsätter att lyssna, ställa frågor och prata med bagisborna för att fånga upp den kreativitet och de idéer som finns för att utveckla projektet vidare.

Projektet pågår tom 2016, med eventuell förlängning och kommer att växa fram tillsammans med boende och lokala aktörer.

Vad kommer att hända i projektet?

Inom ramen för projektet Bagarmossen SmartUp jobbar vi med satsningar inom tre områden:

  • ett levande centrum
  • stadsodling
  • entreprenörer och kreativitet

Vad innebär det konkret? 

  • Vi jobbar med lokala entreprenörer för att stötta hållbara livsstilar i Bagis.
  • Vi satsar på stadsodlingen, öppnar upp nya odlingsytor, arrangerar kurser i stadsodling och kommer att jobba tillsammans med lokala aktörer för att utveckla odlingen.
  • Vi undersöker hur bagisborna upplever utbudet och miljön i centrum.
  • Vi har också öppnat ett nytt projektkontor på Lillåvägen 59 – bakom biblioteket. Där finns vi på plats och alla som är nyfikna på projektet är välkomna att titta förbi.

Kommer projektet medföra ökade hyror?
Det här är inget hyreshöjande projekt – det här är ett hållbarhetsprojekt där vi inte jobbar med hyreshöjande åtgärder utan snarare med mjuka värden för en levande stadsdel. Vi fokuserar på att jobba med våra hyresgäster och fastigheter för att skapa trevliga områden där människor tycker om att bo.

Vem ska jag kontakta för att få veta mer?
Projektledaren heter Tobias Lind, det går bra att mejla på tobias.lind{@}stockholmshem.se. I början av 2015 öppnar vi ett projektkontor i Bagarmossen, det ligger på Lillåvägen, bakom biblioteket.