Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Det här händer nu

Valla Torg 89
Vi arbetar med nya tätskikt på taken, putsar fasader och gör rör- och elinstallationer. I lägenheterna monterar vi nya innerväggar och förbereder för att måla väggar och tak samt lägga nya golv. Nästa steg blir att sätta kakel och klinkers i badrum. Vi förbereder också för att bygga nya mindre lägenheter på takvåningen.

Sandfjärdsgatan 97-101
Arbete pågår med att bygga nya fläktrum och yttertak, tilläggsisolera fasader samt att göra rör- och elinstallationer och rivningsarbeten. I lägenheterna monterar vi fönster och nya innerväggar.

Under våren kommer vi att påbörja markarbeten för bland annat en sopsugsanläggning.

Valla Torg 81
Rivningsarbeten pågår och vi gör mindre kompletterande utvändiga ledningsarbeten. Inför det fortsatta byggarbetet sätter vi upp ställningar på huset för utvändiga hissar.

Vi borrar för bergvärme, ett arbete som pågår till preliminärt mitten av april.

Sandfjärdsgatan 91-95
Dräneringsarbetet är klart och nu pågår arbeten med vatten och avlopp samt rivningsarbeten.