Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Pågående och planerade byggarbeten

Valla Torg 89
Från slutet på september flyttar hyresgästerna på Valla Torg 89 tillbaka till sina renoverade lägenheter. På den nya takvåningen finns det fyra nya mindre lägenheter på ett rum och kök och på bottenplan har vi byggt två nya lägenheter i det som tidigare var gemensamhetslokaler.

Valla Torg 81 och Sandfjärdsgatan 91-95
Arbeten pågår med vatten och avlopp, rör- och elinstallationer, tilläggsisolering av fasader och fönstermontering. Vi bygger yttertak och nya fläktrum på taken och renoverar lägenheterna.

Valla Torg 51
Vid Valla Torg 51 pågår yttre arbeten, dräneringsarbeten och tilläggsisolering av huset. I oktober börja vi lägga ledningar för vatten och avlopp och Fortum lägger nya ledningar för fjärrvärme för Valla Torg 51 och 59.

Valla Torg 65-77
Nu pågår dräneringsarbeten, tilläggsisolering och arbete med ny dagvattenledning på baksidan av huset.

Ny sopsugsanläggning
I september börjar den nya sopsugsanläggningen att fungera.Då blir det enklare för hyresgästerna att sopsortera när de flyttar tillbaka till sina renoverade lägenheter.

Nytt miljörum
Det nya miljörummet vid Valla Torg 89 kommer att vara klart preliminärt i oktober.