Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Pågående och planerade byggarbeten

Valla Torg 89
Sedan en tid pågår arbeten på gården, bland annat lägger vi plattor och gör iordning gångvägar och parkeringsplatser. Till våren-sommaren kommer all växtlighet att vara på plats.

Valla Torg 81
I mars börjar tillbakaflytten till de renverade lägenheterna.Fram till våren kommer vi att göra arbeten på gården som asfaltering och plattsättning.

Valla Torg 51
Vi är klara med dräneringsarbeten, invändiga rivningsarbeten samt tilläggsisolering av fasader och montering av fönster. Nu pågår arbeten med vatten och avlopp, el, ventilation och arbeten i lägenheterna.

Valla Torg 59
Vi har påbörjat arbeten med vatten och avlopp.

Valla Torg 65-77
Vi är klara med rivningsarbeten på Valla Torg 65-71 och nu pågår arbeten med bland annat el, ventilation och montering av fönster. I mars startar rivningsarbeten på Valla Torg 73-77.