Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Det här händer nu

Valla Torg 89
Det nya yttertaket är klart och vi har installerat solceller på taket. Fasaderna är tilläggsisolerade och putsade och nu arbetar vi med rör- och elinstallationer. I lägenheterna renoverar vi kök och badrum samt målar tak och väggar och lägger golv. Vi har också börjat bygga de nya mindre lägenheterna på takvåningen.

Sandfjärdsgatan 97-101
Det nya yttertaket är klart och vi har byggt ett nytt fläktrum. Fasaderna är tilläggsisolerade och vi är snart klara med putsningsarbeten. I sommar börjar vi att installera solceller på taket.

I lägenheterna gör vi rör- och elinstallationer, renoverar kök och badrum samt målar tak och väggar och lägger golv.

Arbeten med sopsugsanläggningen pågår fortfarande.

Valla Torg 81
Borrning för bergvärme är klar och nu pågår rivningsarbeten, håltagning för vatten, avlopp och värme samt installation för el och ventilation. Vi har också börjat göra invändiga arbeten.

Sandfjärdsgatan 91-95
Vi är klara med rivningsarbeten och nu pågår arbeten med vatten och avlopp, rör- och elinstallationer samt nytt yttertak och nya fläktrum på taken. Vi monterar fönster, tilläggsisolerar fasader och har börjat med byggnadsarbeten i lägenheterna.

Valla Torg 51
Vi gör yttre arbeten runt Valla Torg 51 samt gör dräneringsarbeten och tilläggsisolerar huset. I slutet av sommaren börjar vi att lägga ledningar för vatten och avlopp.

Efter sommaren kommer Fortum att påbörja arbetet med att lägga nya ledningar för fjärrvärme för Valla Torg 51 och 59.

Valla Torg 65-77
I sommar börjar arbetet med dränering.