Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Pågående och planerade byggarbeten

Valla Torg 89
Hyresgästerna på Valla Torg 89 har flyttat tillbaka till sina renoverade lägenheter, och vid årsskiftet flyttar de första hyresgästerna in i de sex nybyggda lägenheterna. Den nya tvättstugan är klar och nu gör vi arbeten på gården, bland annat lägger vi plattor och gör iordning gångvägar och parkeringsplatser. Till våren kommer all växlighet att vara på plats.

Valla Torg 81 och Sandfjärdsgatan 91-95
Det pågår arbeten med vatten och avlopp, rör- och elinstallationer samt isolering av fasader. Snart börjar även monteringen av solceller på de nya yttertaken. I lägenheterna monterar vi kök och renoverar tak, väggar och golv.

Valla Torg 51
Hyresgästerna på Valla Torg 51 har flyttat till sina tillfälliga bostäder och det pågår arbeten med dränering, tilläggsisolering av fasader, vatten och avlopp samt invändiga rivningsarbeten.

Valla Torg 65-77
Hyresgästerna på Valla Torg 65-69 har flyttat till tillfälliga bostäder och i november flyttar även hyresgästerna på Valla Torg 71.

Vi är klara med tilläggsisoleringen av fasader och i höst avslutas arbete med dränering och dagvattenledning. Då vi stötte på berg i samband med detta arbete har det tagit något längre tid än beräknat. Invändiga rivningsarbeten och montering av byggställningar startar nu.

Ny sopsugsanläggning
Den nya sopsugsanläggningen är igång.Den gör det enklare för hyresgästerna att sopsortera när de flyttar tillbaka till sina renoverade lägenheter.

Nytt miljörum
Det nya miljörummet vid Valla Torg 89 kommer att vara klart preliminärt i november.