Ombyggnad vid Valla Torg

Valla Torg, Årsta

Vi bygger om våra hus vid Valla Torg i Årsta. Med ny teknologi och smarta lösningar renoverar vi 302 lägenheter för ett hållbart boende. Ombyggnaden startar 2016 och pågår till 2018.

Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow Smarter och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.

1961 stod våra hus vid Valla Torg klara med drygt 300 lägenheter. De är i stort sett i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. De senaste åren har antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador. Dessutom behöver energiförbrukningen minskas för att nå stadens mål för energibesparing. Därför behöver husen byggas om och arbetet omfattar exempelvis:

• bättre isolering och nya fönster
• nya yttertak, fasader och balkonger
• nya system för värme, ventilation, el och sophantering
• nya stammar för vatten och avlopp
• nya/renoverade kök
• renoverade badrum
• nya ytskikt, väggar och golv
• säkerhetsdörrar
• nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum
• bättre utemiljö och nya uteplatser.

Med ombygganden vill vi också öka tillgängligheten i våra hus. Det sker exempelvis genom att tvättstugorna flyttas från källarplan till markplan och att cykelrum och barnvagnrum finns vid entréer.

Pågående och planerade byggarbeten

Valla Torg 81-89 och Sandfjärdsgatan 91-101
Alla hyresgäster på Valla Torg 81 har flyttat tillbaka till sina renoverade lägenheter och i sommar kommer arbetet med gårdarna att vara klart på Valla Torg 81-89 och Sandfjärdsgatan 91-101.

Valla Torg 51
Arbeten är klara med vatten och avlopp, el, ventilation och byggnadsarbeten i lägenheterna. Nu gör vi fasadarbeten och i lägenheterna gör vi elarbeten, målar väggar, tak och snickerier, sätter kakel och lägger golv. Vi har också påbörjat arbeten på gården.

Valla Torg 59
Vi slutför dräneringsarbeten, gör rivningsarbeten i lägenheter och reser byggställningar inför utvändiga arbeten.

Valla Torg 65-77
På Valla Torg 65-69 slutför vi invändiga arbeten i lägenheterna, exempelvis målning, kakelsättning och golvläggning. På Valla Torg 71-77 monterar vi fönster och gör arbeten med el, ventilation med mera.