Nyproduktion i Årsta


Illustration: ÅWL arkitekter

Stockholmshem planerar att bygga två nya hus med 160 hyresrätter och en förskola på Årstastråket. Det är en del i Stockholms stads satsning att utveckla stadsdelen Årsta som bland annat kommer bebyggas med 3000 nya bostäder till 2025.

Vi planerar att bygga de nya husen på vår mark i kvarteren Sävlången 2 och Idlången 3, intill de befintliga 60-talshusen vid Valla Torg mellan Sandfjärdsgatan och Tvärbanan. Båda husen kommer att bestå av ett punkthus på 14 våningar som byggs samman med ett lägre hus med fyra våningar och en suterrängvåning. Lägenheterna är på 2-5 rum och kök och varje lägenhet får balkong eller uteplats.

Det kommer bli totalt 45 parkeringsplatser för de boende på gården och i garage under husen samt 400 cykelparkeringsplatser.

Detaljplanen för de nya husen har vunnit laga kraft och byggstart sker hösten 2018. Inflyttning sker preliminärt under 2021.

Lägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30.

Mer information
Har du frågor om vår planerade nyproduktion på Årstaståket är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.