12 smarta lösningar

I GrowSmarter ingår 12 smarta miljötekniklösningar som syftar till att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter. Vissa av dem genomförs bara i Sverige, andra i Barcelona och/eller Köln som också är demonstrationsstäder i projektet. Lösningarna i GrowSmarter är:

1. Halverad användning av energi till el och värme efter renovering

2. Ett smart bygglogistikcentrum

3. Hyresgäster sparar energi med information och utbildning

4. Lokal förnybar energiproduktion med solceller och smarta elnät

5. Smart belysning och trafikstolpar som nav för kommunikation

6. Återvinning av spillvärme genom ”Öppen Fjärrvärme”

7. Sopsug som transporterar avfallet. Test av optisk sortering av avfall i olikfärgade påsar, där det organiska går till biogas.

8. Big Data – samkörning av data för nya smarta datasystem

9. Cykelbud och leveransboxar för att minskade bilburna transporter

10. Smart trafikstyrning genom synkroniserade trafiksignaler

11. Nya laddstationer för elbilar

12. Cykelpool och elbilspool