Nyproduktion i kvarteret Vågdalen

Illustration: ÅWL arkitekter (bilden är beskuren)


För att möta tillväxten planerar Stockholm stad för 140 000 nya bostäder de närmaste femton åren. Stockholmshem undersöker därför tänkbara möjligheter att bygga nytt. I Hammarby Sjöstad kommer ca 113 nya hyreslägenheter och en förskola i kvarteret Vågdalen (fd Lugnet) att byggas.

Här hittar du vanliga frågor och svar om kvarteret Vågdalen.

Vad planerar Stockholmshem att bygga i kv Vågdalen (fd Lugnet)?

Vi planerar att bygga ett hus mellan Vävar Johans gata samt Skeppsmäklargatan. Lägenheterna varierar i storlek mellan 1-5 rok med betoning på storlekarna 2-4 rok. Därutöver inrymmer huset ca 50 garageplatser och drygt 300 cykelplatser. Huset är u-format och gränsar till en fastighet där NCC uppför en byggnad med motsvarande utformning. Båda fastigheterna får en gemensam gård. I Stockholmshems fastighet inryms även en förskola för ca 70 barn. Därutöver kommer Stockholm stad uppföra en sopsugsanläggning för 3000 hushåll intill Stockholmshems fastighet.

Vad är det för bostäder som ska byggas?

Vi planerar att bygga ca 113 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Lägenheterna förmedlas via Stockholms bostadsförmedling.

Varför bygger ni just här?

Hammarby Sjöstad är ett uppskattat område bland bostadssökande och projektet gränsar till en av Stockholmshems fastigheter. Projektet bidrar även till det goda boendet med dess placering nära kommunikationer, tillfartsleder och kommersiell service.

Vad händer nu?

Detaljplanen är antagen och vi har lämnat in en ansökan om bygglov. Preliminär byggstart är första halvåret 2017 och under 2019.

Hur kan hyresgästerna utnyttja gården?

Gården är uppdelad i en del för bostaderna respektive förskolan. Förskolans gård kan nyttjas av de boendes barn efter förskolans stängning. I närområdet finns även lekplatser gemensamma för de boende i Hammarby sjöstad.

Var kan jag hitta mer information?

På Stockholm stads webbplats hittar du aktuellt om projektet: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/hammarby-sjostad/Flytta-hit/Pagaende-planomraden/5-Lugnet-3/

Du kan alltid ringa till Stockholmshems kundtjänst på 08-508 39 000, epost@stockholmshem.se - så hjälper vi dig vidare till rätt person.