Kvarteret Rosenlundsparken

Flygvy över Rosenlundsparken med de planerade huskropparna inritade

Stockholms stad vill göra området kring Rosenlundsparken på Södermalm mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer i gatuplan. I kvartereret Rosenlundsparken bygger Stockholmshem två nya fastigheter med totalt 129 lägenheter, förskola och källargarage. I kvarteret planeras det även för lokaler för restaurang, café och frisör. 

Kvarteret får en vackert planerad innergård med lekytor, odlingsmöjligheter och flera gemensamhetsytor. Staden vill förstärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla dess funktion som attraktiv stadspark. Parkens ytor rustas upp och innergården länkas samman med Rosenlundsparken och skapar ett grönt kvarter tillgängligt för alla.

Byggstart planeras våren 2017. Inflyttning till Parkhuset är planerad till slutet av 2018 och för Kvartershuset till slutet av 2019.