Kvarteret Ögonmåttet

I kvarteret Ögonmåttet har SHIS Bostäder sin verksamhet. Nu finns planer på att bland annat göra ungdomsbostäder och lokaler på Magnus Ladulåsgata 32 A samt se över förbindelserna mellan husen på Magnus Ladulåsgata 32 A- D. Bostäder kommer att förmedlas av BostadsförmedlingenSHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs. 
Läs mer om SHIS verksamhet.

Stockholmshem bygger om kvarteret Ögonmåttet på Magnus Ladulåsgatan 32 A-D. Där har Stockholms stads bostadssociala resurs, SHIS Bostäder, delar av sin verksamhet. Ombyggnaden är en del i stadens satsning på att göra området kring Rosenlundsparken mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer på gatuplan.

Ombyggnaden startade sommaren 2015 och pågår preliminärt till sommaren 2017. Förbindelsegångarna mellan huskropparna har rivits och till sommaren kommer två upprustade gårdar att öppnas upp för allmänheten. På gatuplan mot Magnus Ladulåsgatan kommer det bland annat bli ett kontor och kafé. I samband med att staden bygger den nya lokalgatan Bjälbogatan har marken höjts och källare och fasader har renoverats.