Frågor och svar om kvarteret Linjalen

Varför görs det en så stor satsning på området?

Stockholm växer och Stockholms stad har ambitionen att göra området kring Rosenlundsparken ännu mer levande med nya bostäder, en förskola, lokaler med entréer i gatuplan och en trivsammare och mer tillgänglig park.

Stockholmshems planerade ombyggnad i kvarteret Linjalen och kringliggande fastigheter är en del i att uppnå stadens vision för området. Vi vill tillsammans med Stockholms stad öka tillgängligheten och förbättra tryggheten och servicen i området. 

Vad ska byggas om?

Ombygganden i kvarteret Linjalen omfattar främst att bygga om delar av det befintliga garaget för att göra plats för en ny livsmedelsbutik och ett antal mindre butikslokaler. Livsmedelsbutiken kommer att ligga i gatuplan i korsningen Swedenborgsgatan och Magnus Ladulåsgatan. Vi planerar att bygga mindre lägenheter där det är hotell idag.

I samband med ombyggnaden planerar vi även att genomföra följande:

  1. Den stora trappan till kvarteret byggs om för att bli ljus och öppen och tillgängligheten förbättras med en ny hiss.
  2. En ny ingång från Swedenborgsgatan med hiss till både garageplan 1 och 2 samt till gården.
  3. En ny tvättstuga på Åsögatan 69.
  4. Förändrade slussar till garaget från trapphusen på Åsögatan 67-73.
  5. Den befintliga ventilationshuven på gården byggs om och kompletteras med en ny ventilationshuv.
  6. För att klara inlastningen till livsmedelsbutiken höjs marken på gården mellan Åsögatan 73-75.
  7. Ny infart och ingång till garaget från Magnus Ladulåsgatan.
  8. En ny miljöstation som ersätter det befintliga soprummet.
Vad händer med garaget?

Enligt vår kundenkät upplevs garaget otryggt idag. Dessutom finns det flera outnyttjade ytor. Därför kommer garaget att byggas om för att öka tryggheten, exempelvis genom nya infarter, nya portar och ny belysning.

Parkeringsgaraget kommer att vara öppet under hela ombyggnaden som startar preliminärt hösten 2017.

Du som hyr parkeringsplats idag kommer att kunna göra det under hela ombyggnaden. Inga parkeringsplatser kommer att sägas upp. Däremot kommer det bli vissa provisoriska omflyttningar av platser i samband med ombyggnaden. Berörda personer kommer att få mer information.

Livsmedelsbutikens kunder kommer att kunna parkera på det övre garageplanet.

Hur kommer hyresgästerna att påverkas av ombyggnationen?

Ingen av de planerade åtgärderna i kvarteret Linjalen är hyreshöjande. 

Hur påverkas de aktörer som hyr lokaler i kvartetet Linjalen?

Eftersom alla aktörer har olika avtal kommer varje lokalhyresgäst kontaktas separat.

När börjar ombyggnaden?

Den planerade ombygganden startar preliminärt januari 2018.