Kvarteret Linjalen

Visionsbild trappan i kvarteret Linjalen

Kvarteret Linjalen med 460 lägenheter ligger vid Rosenlundsparken och byggdes på 1960-talet. Som en del i Stockholms stads vision bygger vi om kvarteret för att bidra till utvecklingen av området som ska bli mer levande och innerstadslikt.

Ombyggnaden startade våren 2018 och omfattar främst att bygga om delar av garaget till en ny livsmedelsbutik och ett antal mindre butikslokaler.

Som en del i stadens bostadsmål kommer vi också att bygga om delar av det tidigare hotellet till 27 nya studentbostäder. Vi kommer att rusta upp garaget och bygga om den stora trappan till kvarteret, och för att öka tillgängligheten för våra hyresgäster blir det en ny hiss vid trappan till gården och de två garageplanen. I samband med ombyggnaden gör vi även förbättringar för våra hyresgäster i gemensamma utrymmen, exempelvis blir det en ny tvättstuga och ny miljöstation på gården.

Parkeringsgaraget kommer vara öppet även fortsättningsvis med besöksparkeringar och förhyrda parkeringsplatser. Du som hyr parkeringsplats idag kommer att kunna göra det under hela ombyggnaden. Inga parkeringsplatser kommer att sägas upp. Däremot kommer det bli vissa provisoriska omflyttningar av platser i samband med ombyggnaden.