Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Du måste dock alltid ha Stockholmshems medgivande för att hyra ut din lägenhet. Kommersiell kortidsuthyrning är inte tillåtet. 

Reglerna för andrahandsuthyrning finns i hyreslagens 40 §.

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda är att du ska arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid. Även provsamboende kan vara ett skäl som är beaktansvärt. Våra tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för att få tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda. Detta sker exempelvis genom arbetsgivar- eller studieintyg.

Som Stockholmshems hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även under den tid lägenheten är uthyrd i andrahand. Detta gäller både hyresbetalningar och för eventuella störningar som kan förekomma. Stockholmshem behöver därför din tillfälliga adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Vi vill även ha en fullmakt till någon i Sverige om det är så att du kommer att vistas utomlands.

Tänk på att alltid söka Stockholmshems tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning är du välkommen att kontakta vår bostadsuthyrning.