Lekpark och lekutrustning

Pojke som leker i sandlåda

Här hittar du vanliga frågor och svar om lekpark, sandlådor och lekutrustning.

Lekutrustningen på gården är trasig.

En gång om året gör vi en ingående säkerhetskontroll av lekutrustningen. Däremellan ska parkentreprenören regelbundet utföra tillsyn. Kontakta kundtjänst om något är trasigt/fel på lekutrustningen.

Det är för lite sand i sandlådan.

Om det behövs så ska leksandlådor fyllas på varje vår. Kontakta kundtjänst på telefon 08-508 39 000 om det ändå är för lite sand i sandlådan.

Det är skräp/djurbajs i sandlådan.

Kontakta kundtjänst på telefon 08-508 39 000 så att vi kan skicka dit en parkentreprenör och städa.